Välkommen till Småländska Städ!

Småländska Städ är Smålands äldsta städbolag och grundades 1961.

Erfarenhet

Verksamheten drivs av Eva Qvarnström och Ulf Gidhammar. Ulf som har mer än 40 år i branschen såg i Småländska Städ möjligheten att få driva ett städföretag efter sin egen filosofi och med fokus på professionella städservicetjänster till företag.

Resurser
Småländska Städs viktigaste resurs utgörs av medarbetarna som ska ges möjligheter att utvecklas för att möta kundernas krav. 

Miljö
Småländska Städ ska alltid verka för att våra servicelösningar ska präglas av ett aktivt miljötänkande. Redan i inledande kontakter med presumtiva kunder ska miljöfrågan ha en given plats. Vi är Miljödiplomerade av Jönköpings kommun. Läs mer om vårt miljöarbete under miljöpolicy.